Strom Tišnovska 2009

- čtvrtý ročník ankety o nejkrásnější strom
- první ročník o nejkrásnější ovocný strom

I letos se v Tišnově chystáme slavit Den stromů a po roční přestávce obnovujeme anketu Strom Tišnovska, pořádanou s návazností na celostátní Strom roku, která si mezi obyvateli tišnovského regionu získala řadu příznivců.

Dub letní u nemocnice Vrba bílá smuteční v Lomničce Samsonův tis ve Vohančicích

Nominace 2009


1. Kaštanovník jedlý v Předklášteří
Druh: kaštanovník jedlý
Navrhovatel: ZŠ a DD Předklášteří
Lokalita: park v obci Předklášteří u Tišnova
Parametry stromu: odhadované stáří 100 let, obvod ve výšce 130cm nad zemí 283cm, odhadovaná výška 20m

Přátelé stromů,
nevím, kolik z vás někdy zašlo do parku v Předklášteří, aby se pokochalo krásou tamních stromů a keřů. Jsem jedním z nich. Tak mi dovolte touto formou představit se všem. Český název zní kaštanovník jedlý, latinsky Castanea sativa. Pro Angličany jsem Spanish chestnut, v Německu zase Echte Kastanie, Francouzi mne nazývají chataignier, Italové castagno. Zařazují mě do čeledi bukovitých. A čím vás mohu zaujmout? Statným kmenem s hnědošedou rozpraskanou borkou, silnými větvemi, kožovitými až 30cm podlouhlými listy,silně vonícími květy-jehnědami nebo snad majestátní korunou? Máloco se může v tomto ročním období vyrovnat mým plodům. Jsou skryté ve velmi pichlavých číškách, ale kdo má chuť a trpělivost, pochutná si. Znáte přece horkou pochoutku – pečené kaštany? Moje cesta k vám byla zajímavá. Park vznikal zásluhou obyvatelů Bauerovy vily. Kdysi to býval honosný dům někdejšího majitele cukrovaru. Základní kámen s datem 16.5. 1874 je uložen v Podhoráckém muzeu. Pan domácí měl nevšední, záslužnou myšlenku – každý z jeho vzácných hostů bude mít čest vysadit na pozemku kolem vily nějakou dřevinu. A tak jsem se ocitl ve společnosti například platanu javorolistého, douglasky tisolisté, jinanu dvoulaločného, dalších a dalších. Přijďte se podívat.
Váš kaštanovník jedlý


2. Jeřáb břek u Doubravníku
Název: Jeřáb břek (Sorbus torminalis)
Lokalita: Doubravník - Vinohrad
Navrhovatel: Městys Doubravník
Místo: trať Dubiny
Parametry:
Stáří: přibližně 100let
Výška: 17m
Obvod kmene: 141cm

Zmíněný Jeřáb břek roste na skalnatém podloží hřebene Vinohradu ve smíšeném lese obklopen převážně duby a buky ve stáří zhruba 100 let. Zajímavé je to, že tento výrazně teplomilný druh zde dobře prospívá v nadmořské výšce rovných 500 m.n.m. S největší pravděpodobností zde nebyl vysazen uměle, ale uchytil se zde přirozenou cestou. Odpovědět na otázku, kde se vzal tento neobvyklý strom v našich končinách, nám může pomoci znalost využití jeho dřeva. Pro svou tvrdost a rozměrovou stálost se břek používal hlavně na výrobu různých měřítek, tkalcovských člunků a špulek. Uvážíme-li, že tkalcovství bylo v jistém období hlavním zdrojem obživy místního obyvatelstva, máme tu určitě důvod k pokusům pěstovat břek i v našich končinách.


3. Pinus Sisiphus
Pinus Sisiphus (borovice lesní - Pinus sylvestris)
Navrhovatel: Radim Tichý
Místo - Květnice - cesta od sídliště Pod Květnicí k Velké Skále
věk - od dob antiky (asi 80 let)
Výška - 20m
průměr - 50cm

Všichni určitě znáte rčení „sisyfovská práce“ které označuje nesmyslnou, bezvýchodnou činnost, ze které nikdy nemůže být žádný užitek. Tento pojem vznikl díky bájnému Sysifovi, kterého soudci mrtvých potrestali tak, že musel do kopce tlačit obrovský kámen, který mu však vždy těsně pod vrcholem vyklouzl a svalil se dolů. Sisyfos tak musel začínat stále znovu a znovu. Pinus Sisiphus svůj kámen na rozdíl od tohoto Řeka svůj kámen nikam valit nemusí. Jeho posláním je chránit pře tím balvanem nejen pocestné, kteří se vydají na horu Květnici, ale i samotné město. Tento strom si zaslouží naši největší ochranu a péči. Představte si tu hrůzu, kdyby se Pinus Sisiphus unavil, jeho kořeny povolili a balvan by se zřítil do města. Pobořil by domy, prorazil kašnu a zatarasil vchod radnice. Pak by musel někdo z radních vzíti na sebe roli řeckého krále Sysifa a vytlačit balvan zpět na kopec - ovšem nikde není záruka, že se mu těsně pod vrcholkem nevysmekne a neskutálí zpět dolů.


4. Acer Atlasus
Acer Atlasus (javor klen - Acer pseudoplatanus)
Navrhovatel: Radim Tichý
místo - samotný vrchol Sýkoře 702 m n.m. (nejvvýše rostoucí strom Tišnovska je mladý javor mléč nra skále, kterou Acer Atlasus drží)
věk - od dob antiky (asi 50let)
Výška - 10m
průměr - 40cm

Na rozdíl od Titána Atlase nenese nebeskou klenbu celého světa, ale na svých bedrech vší silou drží skálu na samém vrcholku Sýkoře o kterou se opírá obloha nad celým Tišnovskem. Člověk se ji sice snaží mermomocí propíchat různými anténami ale zcela bez úspěchu. Acer Atlantus svoji skálu ponese na věky věků dokud nezkamení jako jeho kolega Titán Atlas. Dejte si na něj ale pozor, abyste nedopadli jako bájný Hérakles, který Atlantovi málem naletěl a musel by tak nést nebesa místo něj. Pokud Vás na vršku tišnovského Olympu alias Sýkoře bude někdo přemlouvat ať za něj chvíli podržíte nějakou skálu nebo klenbu, že Vám donese třeba zlatá jablka Hesperidek, v žádném případě na to nepřistupujte. Nemuselo by Vát to potom projít Héraklovi - Acer Atlasus není žádná naivka.


5. Buk na ul. Dřínové
Text i obrazky (format pdf) Navrhovatel: Jan Dufek

6. Lípy v Pejškově
Navrhovatel: Karolina Krátká
Obvod stromu: 3 m
Výška: asi 11 m
Staří: dle letopočtu na křížku byly lípy vysazeny v r. 1791

Vyjíždíme na kopec do Pejškova. I když ještě není vidět žádné z původních obydlí, vítají nás vršky lip. Děti volají jeden přes druhého: „Už jsme tady! Koníci! A ovečky! Vystupujeme!“. Malá Gaila nám běží naproti, jsme očekáváni. Po těle se mi rozlévá příjemný pocit. Začíná další půl den na farmě, kde vše, co se právě dělá, má svůj smysluplný řád.

Když se přiblížíme k lipám, upoutají mne barevné kytky ve váze, položené na základech starobylého křížku. Zdá se, že je místními uctíván, protože kdykoliv přijedeme, květiny jsou čerstvé. Dozvídám se, že lípy sloužily jako vstupní brána – byly vysazeny na staré cestě do Vohančic a vytyčovaly místním při návratu domů jasný směr. I když je cesta rozoraná a její zmizení z krajiny si už člověk ani neuvědomí, měli jsme možnost si ji projet. Při pohledu na obdělané pole vzpomínám, jak jsme ho v zimě sjížděli hlubokým sněhem na saních, které táhly koně.

Na dohled je také louka za sadem, kde jsme v létě pomáhali obracet seno. Byl výjimečně horký sluneční den a velká pravděpodobnost, že se tráva úspěšně dosuší a před nastávajícími dešti ještě sklidí na půdu. Děti zkoušely hrabat, nabírat seno nebo si hrály u křížku, kde jim lípy skýtaly přístřeší a ochranu před pálivými paprsky. Po práci jsme si společně lehli pod koruny stromů a pozorovali nebe skrze listy.

Teď začíná podzim. Než dojdeme na farmu k Julii, děti se s lípami a křížkem pozdraví a pak můžeme dohonit Gailu, která volá: „Mamíí, kdy budeš stříhat toho berana?“

Karolina Krátká, synové Matouš a Ludvík

7. Červený buk v Lomnici
Druh stromu : Buk lesní - červená forma ( FAGUS SYLVATICA )
(Stromy č. 7 a č. 13 jsou totožné a hlasy pro ně se sčítají)
Navrhovatel: Základní škola Lomnice, 8. ročník.

Patří do čeledi bukovité
Jeho plodem je bukvice
Má lesklé vejčité listy, po obvodu lehce zvlněné. Na podzim s ubývajícím množstvím slunečného záření se jeho listy barví do červenohněda - odtud ,,červený buk“.
Lokalita :Lomnice, přední část zámeckého parku (u příjezdové cesty)
Staří : asi 300 let
Vysazen v době, kdy Lomnické panství spravoval hrabě František Gabriel SERENYI
Parametry stromu :
* Výška 28 m
* Obvod kmene 465 cm

Pohádka o červeném buku
Nevěříte na Malenky? Po tomto příběhu možná budete. V jednom zámeckém parku, v jedné vesnici stojí jeden starý strom. Je tichý a důstojný. Lidé kolem něho chodili a nijak zvlášť si ho nevšímali. Jen občas se někdo zastavil a v duchu si řekl: ,,To je ale krásný strom!“, ale jinak se o něj nikdo nezajímal. Strom ale není tak tichý a obyčejný, jak se zdá. Za letních nocí, když v parku nikdo není, se jeho mohutný kmen otvírá a z něj vylétají maličké víly. Vysoké jsou asi jako palec a na zádech mají motýlí křidélka. Oblečené jsou jen v lístcích květin, o které se starají. Mají totiž čarovnou moc urychlovat růst rostlin. Létají sem a tam celou noc a pečují o květiny. K ránu, když začíná svítat, vracejí se zpátky domů do svého stromu, který se za nimi opět zavře. Za to, že je jejich domovem, se mu Malenky taky odměnily. Každý rok, když přichází podzim a sluníčka ubývá, se jeho listy začnou barvit krásně do červena a žádný kolemjdoucí ho už nepřejde bez povšimnutí.
Lucie Bartůšková, 8.třída


8. Hruštička u Bučků
Navrhovatel: obec Malhostovice
Nejstarší dochovaný ovocný strom v okolí. Stáří odhadujeme na více jak 250 roků. Roste na kopci nad stejnojmenným mlýnem, který již katastrálně patří do k.ú. Drásov. Je to pláně hrušky, původní genofond, ze kterých byly šlechtěny stávající ovocné druhy hrušní. I tento strom stojí na okraji původní dnes již málo znatelné cesty mezi mlýny na potoku Lubě.

9. Lípy v Malhostovicích
Navrhovatel: obec Malhostovice
Jedná se o dvě lípy – malolistá a velkolistá. Lípa malolistá stojí za kostelem sv. Vavřince a její stáří je odhadováno na 180 roků. Je to poslední dochovalý exemplář původní výsadby kolem silnice v obci. Majestátní strom je nedílnou dominantou obce. Je největším a památkově chráněným stromem v obci. Lípa velkolistá stojí u budovy školy a obecního úřadu. Vysazena byla v r. 1918 na památku založení republiky. Taktéž vitální vzrostlý exemplář dominující křižovatce silnic u obecního úřadu.

10. Lípa u Brněnského kříže
Navrhovatel: obec Malhostovice
Strom je obnovou původních dvou lip lemujících historickou křižovatku cest na Brno, kde se scházeli dělníci z okolí a putovali společně úvozem lesního komplexu Zlobice do Kuřimi a dále za prací do Králova Pole a centrálního Brna (před zprovozněním železniční trati Tišnovka). Stávající strom je náhradou za původní výsadbu, která byla z důvodu stáří pokácena někdy v době 2. sv. války. Lokalita je poplatná místu určení a v těsné blízkosti stromu je velký dřevěný kříž. Stáří stromu je více jak 60 roků.

11. Hrušeň nad Újezdem
Hrušeň v polích nad Újezdem u Tišnova (Pyrus communis)
Navrhovatel: Zdeňka Dohnálková
Výška: asi 11 m
Obvod kmene: 290 cm
Stáří: přes 100 let
Poloha: 200 m jižně od vodárny v Újezdu u Tišnova

Tuhle hrušku jsem poprvé objevila při cestě z řikonínského nádraží , kdy jsme si cestu nasměrovali přes Újezd, Dolní Loučky a Mezihoří dpmů do Tišnova. Osamělý vzrostlý strom, od kterého je báječný výhled do údolí Loučky. Vedle vrcholu Střemchoví je vidět hřbet Květnice, vlevo se zvedají kopce nad obojími Loučkami, Dolními i „separatistickými“ Horními. Ideální místo k posezení a zadumání v kterékoliv roční době, kromě zimy, kdy je lépe se rychle odpíchnout a sjet do údolí, kde vítr tak nefičí.


12. Jinan v parku tišnovské nemocnice
Druh: Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)
Navrhovatelé: Alena Jankovská a žáci jejího semináře, ZŠ Smíškova
Parametry stromu: přibližné stáří 90-100 let
obvod ve výšce 130 cm nad zemí je 200 cm
jeho výška je odhadem asi 23 m

Podle ústně předávaného vyprávění prý na jaře koncem 2.světové války přes Tišnov táhla kočovná skupina lidí, kteří jinan chtěli skácet na palivové dříví na oheň. Domnívali se, že jde o uschlý neduživý strom, protože jinany ve srovnání s ostatními stromy rostoucími u nás raší poměrně později. Skutečnost, že tento krásný exemplář tu stojí dodnes a že v myslích Tišnováků tato historka uvízla, svědčí o tom, že už tenkrát měl tento jinan své ctitele a ochránce. S potěšením mohu konstatovat, že je má i dnes, a to mezi tišnovskou školní omladinou. Z jejich řad také vzešel spontánní návrh na jeho nominaci do této ankety při jedné z podzimních botanických vycházek, jejíž trasa vedla kolem nemocnice.


13 Červený buk u zámku v Lomnici
Buk v zámeckém parku v Lomnici
(Stromy č. 7 a č. 13 jsou totožné a hlasy pro ně se sčítají)
Navrhovatel: městys Lomnice
Před hlavním průčelím zámku roste v parku již 300 let. Byl vysazen za panství Františka Gabriela Serenyiho a od prvopočátku je okrasou zámeckého parku. Je to krásný a rozložitý solitér, který je dominantou zámecké louky a je zařazen mezi památné stromy. Jedná se o buk lesní (Fagus sylvatica), který je obdivován všemi návštěvníky, jelikož v každém ročním období mění svoji listovou barvu. Červený buk svojí mohutností s obvodem kmene 290 cm a výškou cca 25 m vrhá příjemný stín v letních dnech. Každý, kdo zámecký park navštíví se jistě zastaví, aby si blíže prohlédl tuto krásu a také pěkný pohled na malebnou Lomnici.

14. Třešně na Veselském chlumu
Druh: třešeň obecná (Prunus )
Lokalita: vrcholová část kopce Veselský chlum
Parametry: stáří 40 – 60 let, výška stromů 5 – 7 metrů, obvod kmenů 80 – 130 cm
Navrhovatelé: rodina Pernicova

Vypravte se na Veselský chlum – vyšplhejte po turistické značce z Borače nebo Lomnice do nadmořské výšky 570 metrů a budete odměnění jedním z nejkrásnějších kruhových rozhledů v okolí Tišnova. Málokde máte pocit, že jste tak blízko obloze jako zde. Obejděte si celý vrchol a všimněte si také rázu krajiny. Střídají se tu travnatá lada, loučky, keře a dosud obdělávaná pole. Nepravidelně po jejich obvodu se dochovaly kamenné zídky z plochých kamenů vybraných z půdy. A právě tyto zídky jsou lemované třešněmi různého stáří a druhu. Není to sad, ani stromořadí, jsou to jednotlivé hrdé stromy, zdravé a otužilé. Žádná z třešní nevyniká mimořádnou výškou nebo rekordně silným kmenem, ale přesto je nemůžete přehlédnout. Zjara vás okouzlí bělostnými korunami, které vnímáte na pozadí modré oblohy a v létě potěší velkými šťavnatými plody. Na podzim sledujete zápas šarlatově červeného listí s poryvy větru a v zimě obdivujete tvar stromu a stavbu větvoví. Na vrcholu kopce jste jen vy, stromy, vítr a volnost dalekého horizontu.


15. Lípa u Floriánka v Porta Coeli
Navrhovatel: dr. D. Fetterová
V letošním roce si dovoluji navrhnout jeden krásný starý strom, který roste vedle kapličky sv. Floriána v Předklášteří u Tišnova, kousek za zahradou u budovy Podhoráckého muzea u kláštera Porta coeli. Klášter založila v roce 1233 pro ženskou větev cisterciáckého řádu královna Konstancie. Jeho bohatě zdobený portál v západním průčelí kostela je dokonce ojedinělou památkou svého druhu ve střední Evropě. Onen starý strom je lípa malolistá (Tilia cordata), kterou obdivuji již řadu let. Jako by se vymkla aleji starých lip, které lemují cestu ke klášternímu areálu, a stojí sama, směrem k bývalým hospodářským budovám kláštera, opíraje se o zděný sloup u brány. Ta byla stále zamčená, takže bylo těžké se dostat ke kmeni staré lípy a změřit její obvod. Jen jedenkráte byla brána otevřená, a to, když v sousední budově pracoval umělecký kovář pan Radomír Bárta. Využila jsem této mimořádné příležitosti, a protože nosím stále metr sebou, nebyl problém ji konečně změřit. Vlastně byl to problém, protože lípa obrostla sloup (pilíř) a jakoby ho pohlcovala. Obvod lípy ve výšce 130 cm je 406 cm a ve výšce 4 m se rozvětvuje na několik silných větví. Byla kdysi ošetřena a je sepnuta vazbou proti rozlomení. Je velice malebná, vysoká odhadem 17 m, korunu má pravidelnou a vypadá na svůj věk, který odhaduji na 300 let, zcela zdravě. Šířku koruny jsem odhadla na 15 m. Lípa je pevně ukotvená v zemi a má hrdý, přímý růst. Zcela jistě je součástí zmíněného chráněného lipového stromořadí. K této lípě se vždy ráda vracím. Je ztělesněním obrovské síly a životaschopnosti. S kapličkou sv. Floriána vytváří dokonalý harmonický obrázek; jen ten sloup ji poněkud překáží v dalším růstu, a tak se s tímto problémem vypořádává po svém. Rozhodně stojí za krátké zastavení, stejně jako celý klášterní areál.
Dagmar Fetterová
Národní památkový ústav v Brně

Hlasy odesílejte na adresu ekoporadna@tisnovsko.eu Pravidlem je, že z jedné adresy může být odeslán pouze jeden hlas. Svého kandidáta kromě toho můžete podpořit i hlasovací listinou (se jménem hlasujícího, bydlištěm a podpisem), kterou zašlete nebo předejte Ekoporadně Tišnovsko do pátku 16. 10.

Oficiální plakát ke Dni strom; 2009
Oficiální plakát k anketě
Oficiální plakát k soutěži výtvarných prací
Ekoporadna Tišnovsko
Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.