Strom Tišnovska 2009

Dne 17.10.2009 bylo ukončeno hlasování a na Podzimních trhových slavnostech v Tišnově byl vyhlášen vítěz ankety, kterým se s drtivou převahou hlasů stal Červený buk v zámeckém parku v Lomnici. Tento strom byl nominovaný hned dvakrát a to městysem Lomnice a žáky ZŠ Lomnice. Lomnický buk se utká o nominaci v celostátní soutěži Strom roku 2010.

Na druhém místě se umístil Jinan v parku tišnovské nemocnice, který navrhli žáci ZŠ Smíškova. Na třetím pak Lípa u Floriánka v Porta Coeli od Dagmar Fetterové. Čtvrté místo patří Kaštanovníku jedlému v Předklášteří, který nominovali děti ze ZŠ a DD Předklášteří. Pátý skončil Pinus Sisiphus, jehož navrhovatelem byl Radim Tichý. A šesté místo obsadily Třešně na Veselském chlumu navržené rodinou Pernicovou.

Ještě jednou Vám děkujeme a těšíme se, že se zapojíte i v příští anketě Stromu Tišnovska.
Dub letní u nemocnice Vrba bílá smuteční v Lomničce Samsonův tis ve Vohančicích Červený buk u zámku v Lomnici

Pořadí 2009


1. místo Červený buk v Lomnici
Druh stromu : Buk lesní - červená forma ( FAGUS SYLVATICA )
Navrhovatel: Základní škola Lomnice, 8. ročník.

Patří do čeledi bukovité
Jeho plodem je bukvice
Má lesklé vejčité listy, po obvodu lehce zvlněné. Na podzim s ubývajícím množstvím slunečného záření se jeho listy barví do červenohněda - odtud ,,červený buk“.
Lokalita :Lomnice, přední část zámeckého parku (u příjezdové cesty)
Staří : asi 300 let
Vysazen v době, kdy Lomnické panství spravoval hrabě František Gabriel SERENYI
Parametry stromu :
* Výška 28 m
* Obvod kmene 465 cm

Pohádka o červeném buku
Nevěříte na Malenky? Po tomto příběhu možná budete. V jednom zámeckém parku, v jedné vesnici stojí jeden starý strom. Je tichý a důstojný. Lidé kolem něho chodili a nijak zvlášť si ho nevšímali. Jen občas se někdo zastavil a v duchu si řekl: ,,To je ale krásný strom!“, ale jinak se o něj nikdo nezajímal. Strom ale není tak tichý a obyčejný, jak se zdá. Za letních nocí, když v parku nikdo není, se jeho mohutný kmen otvírá a z něj vylétají maličké víly. Vysoké jsou asi jako palec a na zádech mají motýlí křidélka. Oblečené jsou jen v lístcích květin, o které se starají. Mají totiž čarovnou moc urychlovat růst rostlin. Létají sem a tam celou noc a pečují o květiny. K ránu, když začíná svítat, vracejí se zpátky domů do svého stromu, který se za nimi opět zavře. Za to, že je jejich domovem, se mu Malenky taky odměnily. Každý rok, když přichází podzim a sluníčka ubývá, se jeho listy začnou barvit krásně do červena a žádný kolemjdoucí ho už nepřejde bez povšimnutí.
Lucie Bartůšková, 8.třída


Červený buk u zámku v Lomnici
Buk v zámeckém parku v Lomnici
Navrhovatel: městys Lomnice
Před hlavním průčelím zámku roste v parku již 300 let. Byl vysazen za panství Františka Gabriela Serenyiho a od prvopočátku je okrasou zámeckého parku. Je to krásný a rozložitý solitér, který je dominantou zámecké louky a je zařazen mezi památné stromy. Jedná se o buk lesní (Fagus sylvatica), který je obdivován všemi návštěvníky, jelikož v každém ročním období mění svoji listovou barvu. Červený buk svojí mohutností s obvodem kmene 290 cm a výškou cca 25 m vrhá příjemný stín v letních dnech. Každý, kdo zámecký park navštíví se jistě zastaví, aby si blíže prohlédl tuto krásu a také pěkný pohled na malebnou Lomnici.


2. místo Jinan v parku tišnovské nemocnice
Druh: Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)
Navrhovatelé: Alena Jankovská a žáci jejího semináře, ZŠ Smíškova
Parametry stromu: přibližné stáří 90-100 let
obvod ve výšce 130 cm nad zemí je 200 cm
jeho výška je odhadem asi 23 m

Podle ústně předávaného vyprávění prý na jaře koncem 2.světové války přes Tišnov táhla kočovná skupina lidí, kteří jinan chtěli skácet na palivové dříví na oheň. Domnívali se, že jde o uschlý neduživý strom, protože jinany ve srovnání s ostatními stromy rostoucími u nás raší poměrně později. Skutečnost, že tento krásný exemplář tu stojí dodnes a že v myslích Tišnováků tato historka uvízla, svědčí o tom, že už tenkrát měl tento jinan své ctitele a ochránce. S potěšením mohu konstatovat, že je má i dnes, a to mezi tišnovskou školní omladinou. Z jejich řad také vzešel spontánní návrh na jeho nominaci do této ankety při jedné z podzimních botanických vycházek, jejíž trasa vedla kolem nemocnice.


3. místo Lípa u Floriánka v Porta Coeli
Navrhovatel: dr. D. Fetterová
V letošním roce si dovoluji navrhnout jeden krásný starý strom, který roste vedle kapličky sv. Floriána v Předklášteří u Tišnova, kousek za zahradou u budovy Podhoráckého muzea u kláštera Porta coeli. Klášter založila v roce 1233 pro ženskou větev cisterciáckého řádu královna Konstancie. Jeho bohatě zdobený portál v západním průčelí kostela je dokonce ojedinělou památkou svého druhu ve střední Evropě. Onen starý strom je lípa malolistá (Tilia cordata), kterou obdivuji již řadu let. Jako by se vymkla aleji starých lip, které lemují cestu ke klášternímu areálu, a stojí sama, směrem k bývalým hospodářským budovám kláštera, opíraje se o zděný sloup u brány. Ta byla stále zamčená, takže bylo těžké se dostat ke kmeni staré lípy a změřit její obvod. Jen jedenkráte byla brána otevřená, a to, když v sousední budově pracoval umělecký kovář pan Radomír Bárta. Využila jsem této mimořádné příležitosti, a protože nosím stále metr sebou, nebyl problém ji konečně změřit. Vlastně byl to problém, protože lípa obrostla sloup (pilíř) a jakoby ho pohlcovala. Obvod lípy ve výšce 130 cm je 406 cm a ve výšce 4 m se rozvětvuje na několik silných větví. Byla kdysi ošetřena a je sepnuta vazbou proti rozlomení. Je velice malebná, vysoká odhadem 17 m, korunu má pravidelnou a vypadá na svůj věk, který odhaduji na 300 let, zcela zdravě. Šířku koruny jsem odhadla na 15 m. Lípa je pevně ukotvená v zemi a má hrdý, přímý růst. Zcela jistě je součástí zmíněného chráněného lipového stromořadí. K této lípě se vždy ráda vracím. Je ztělesněním obrovské síly a životaschopnosti. S kapličkou sv. Floriána vytváří dokonalý harmonický obrázek; jen ten sloup ji poněkud překáží v dalším růstu, a tak se s tímto problémem vypořádává po svém. Rozhodně stojí za krátké zastavení, stejně jako celý klášterní areál.
Dagmar Fetterová
Národní památkový ústav v Brně

4. místo Kaštanovník jedlý v Předklášteří
Druh: kaštanovník jedlý
Navrhovatel: ZŠ a DD Předklášteří
Lokalita: park v obci Předklášteří u Tišnova
Parametry stromu: odhadované stáří 100 let, obvod ve výšce 130cm nad zemí 283cm, odhadovaná výška 20m

Přátelé stromů,
nevím, kolik z vás někdy zašlo do parku v Předklášteří, aby se pokochalo krásou tamních stromů a keřů. Jsem jedním z nich. Tak mi dovolte touto formou představit se všem. Český název zní kaštanovník jedlý, latinsky Castanea sativa. Pro Angličany jsem Spanish chestnut, v Německu zase Echte Kastanie, Francouzi mne nazývají chataignier, Italové castagno. Zařazují mě do čeledi bukovitých. A čím vás mohu zaujmout? Statným kmenem s hnědošedou rozpraskanou borkou, silnými větvemi, kožovitými až 30cm podlouhlými listy,silně vonícími květy-jehnědami nebo snad majestátní korunou? Máloco se může v tomto ročním období vyrovnat mým plodům. Jsou skryté ve velmi pichlavých číškách, ale kdo má chuť a trpělivost, pochutná si. Znáte přece horkou pochoutku – pečené kaštany? Moje cesta k vám byla zajímavá. Park vznikal zásluhou obyvatelů Bauerovy vily. Kdysi to býval honosný dům někdejšího majitele cukrovaru. Základní kámen s datem 16.5. 1874 je uložen v Podhoráckém muzeu. Pan domácí měl nevšední, záslužnou myšlenku – každý z jeho vzácných hostů bude mít čest vysadit na pozemku kolem vily nějakou dřevinu. A tak jsem se ocitl ve společnosti například platanu javorolistého, douglasky tisolisté, jinanu dvoulaločného, dalších a dalších. Přijďte se podívat.
Váš kaštanovník jedlý


5. místo Pinus Sisiphus
Pinus Sisiphus (borovice lesní - Pinus sylvestris)
Navrhovatel: Radim Tichý
Místo - Květnice - cesta od sídliště Pod Květnicí k Velké Skále
věk - od dob antiky (asi 80 let)
Výška - 20m
průměr - 50cm

Všichni určitě znáte rčení „sisyfovská práce“ které označuje nesmyslnou, bezvýchodnou činnost, ze které nikdy nemůže být žádný užitek. Tento pojem vznikl díky bájnému Sysifovi, kterého soudci mrtvých potrestali tak, že musel do kopce tlačit obrovský kámen, který mu však vždy těsně pod vrcholem vyklouzl a svalil se dolů. Sisyfos tak musel začínat stále znovu a znovu. Pinus Sisiphus svůj kámen na rozdíl od tohoto Řeka svůj kámen nikam valit nemusí. Jeho posláním je chránit pře tím balvanem nejen pocestné, kteří se vydají na horu Květnici, ale i samotné město. Tento strom si zaslouží naši největší ochranu a péči. Představte si tu hrůzu, kdyby se Pinus Sisiphus unavil, jeho kořeny povolili a balvan by se zřítil do města. Pobořil by domy, prorazil kašnu a zatarasil vchod radnice. Pak by musel někdo z radních vzíti na sebe roli řeckého krále Sysifa a vytlačit balvan zpět na kopec - ovšem nikde není záruka, že se mu těsně pod vrcholkem nevysmekne a neskutálí zpět dolů.


6. místo Třešně na Veselském chlumu
Druh: třešeň obecná (Prunus )
Lokalita: vrcholová část kopce Veselský chlum
Parametry: stáří 40 – 60 let, výška stromů 5 – 7 metrů, obvod kmenů 80 – 130 cm
Navrhovatelé: rodina Pernicova

Vypravte se na Veselský chlum – vyšplhejte po turistické značce z Borače nebo Lomnice do nadmořské výšky 570 metrů a budete odměnění jedním z nejkrásnějších kruhových rozhledů v okolí Tišnova. Málokde máte pocit, že jste tak blízko obloze jako zde. Obejděte si celý vrchol a všimněte si také rázu krajiny. Střídají se tu travnatá lada, loučky, keře a dosud obdělávaná pole. Nepravidelně po jejich obvodu se dochovaly kamenné zídky z plochých kamenů vybraných z půdy. A právě tyto zídky jsou lemované třešněmi různého stáří a druhu. Není to sad, ani stromořadí, jsou to jednotlivé hrdé stromy, zdravé a otužilé. Žádná z třešní nevyniká mimořádnou výškou nebo rekordně silným kmenem, ale přesto je nemůžete přehlédnout. Zjara vás okouzlí bělostnými korunami, které vnímáte na pozadí modré oblohy a v létě potěší velkými šťavnatými plody. Na podzim sledujete zápas šarlatově červeného listí s poryvy větru a v zimě obdivujete tvar stromu a stavbu větvoví. Na vrcholu kopce jste jen vy, stromy, vítr a volnost dalekého horizontu.


Nominace 2009
Oficiální plakát ke Dni strom; 2009
Oficiální plakát k anketě
Oficiální plakát k soutěži výtvarných prací
Ekoporadna Tišnovsko
Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.