Strom Tišnovska 2006

V neděli 22.10. 2006 bylo hlasování ukončeno. Bylo sečteno 360 platných hlasů. Všem děkujeme a těšíme se na

1. místo                   Smuteční vrba v Lomničce   49 bodů

Vrba bílá smuteční v Lomničce

(Salix alba)

 

Stáří: asi 85 let

Obvod kmene: 280 cm

Výška: 25 m

Lokalita. Lomnička u Tišnova, mostek přes potok Besének

Navrhovatel: obec Lomnicka

Stojí za to při této příležitosti citovat slova milovnice stromů PHDr.Vlasty Svobodové, brněnské etnografky a historičky:

„Vrba růži neplodí“ praví staré české přísloví a přesto ji mají lidé rádi. Jistěže pro její hluboký stín v parném létě byla už pro naše předky milovaným stromem, hned po lípě, ale hlavně, svou zvláštní korunou byla stromem plným kouzel. Její dlouhé jemné větve připomínají vlasy

krásné víly a jejich šumění nad vodou zase probouzí naši fantazii.

Avšak praktičtí hospodáři ji viděli jinak: „Jest ona strom ne sice pro ovoce, jehož nemá, nýbrž pro dřevo své znamenitý, nebo do pece, i sladový, na ploty a ohrady se hodí.“

Není ale vrba jako vrba a naše smuteční vyniká nad svými sestrami svým až pohádkovým významem. Odpočívají pod ní víly a do jejího dřeva se dokonce převtělují duše žen čekajících na vysvobození. Lidé na vesnici kdysi věřili i v její léčivou sílu. Co je na tom pravdy, můžete si sami ověřit, Až vás zachvátí zimnice, pospěšte pod vrbu a počkejte, až zimnice přejde. Pak uvažte nějaký kus svého šatu nna strom a utíkejte domů. Ale pozor – za nic na světě se nesmíte ohlédnout!


2.místo                                  Ořešáky u gymnázia            47 bodů

Ořešák královský (Juglans regia)

Lokalita: Tišnov

Místo: u gymnázia

Parametry:

Stáří: asi 60 let

Výška: 23 m

Obvod kmene:


Navrhovatel: gymnázium Tišnov

 

Příběh stromu:

           

Skupina tří vzrostlých ořešáků je součástí zahrady gymnázia, která během let prošla řadou změn.Stromy byly pravděpodobně zasazeny koncem čtyřicátých let dr. Komárkem, tehdejším ředitelem gymnázia. Když jsem na této škole na přelomu padesátých a šedesátých let studoval, byly to nevelké stromky, asi desetileté. Zahrada byla tenkrát celkově řešena jako ovocný sad, o jehož blaho se starala také tři včelstva, svěřená do péče studentů. Později byla část zahrady využívána jako školní pěstitelský pozemek základní školy a v další části přibývaly všelijaké sice praktické, ale nepříliš pohledné boudy a kolny, skladoval se různý materiál a šlo tedy spíše o dvůr než zahradu v pravém slova smyslu.Ale ořešáky tam zůstaly, po většinu roku stranou zájmu – s výjimkou podzimu ovšem! Mnozí z nás přece vědí, jak příjemné a radostné je v mlhavém a syrovém listopadu najít na zemi právě spadlý ořech...

Dnes jsou ořešáky krásnými stromy v nejlepším věku a tvoří přirozenou stěnu malého atria s lavičkami, které bylo vybudováno v devadesátých letech a stalo se příjemným  místem pro odpočinek studentů, učitelů i veřejnosti, hlavně maminek s dětmi. Nám starším pak připomínají hravá klukovská léta a vypovídají o rychlosti míjejícího času. (Mgr. Jaroslav Komprs)3. místo                      Topoly u splavu v Březině                   42 bodů

Topol černý (Populus nigra)

Lokalita: Březina

Místo: Místo: nedaleko splavu na Svratce

 

Parametry:

Stáří: asi 80 let

Výška: 15 m

Obvod: 260cm

 

Navrhovatel: obec Březina

Příběh stromů:

 Tyto opravdu výjímečně krásné topoly jsou do soutěže přihlášeny obcí
Březina již podruhé, bohužel i tentokrát bez dalších doplňujících
informací. Jedná se o puvodní druh, nyní vzácně se vyskytující. V současnosti
se vysazují topoly křížené, např. topoly kanadskými.
            ( Pokud někdo z návštivníku ví o těchto stromech víc, nechť
poskytne informace organizátorum nebo přímo Obecnímu úřadu Březina)

4. místo                              Platan u lékárny Arnica          36 bodů

Platan javorolistý (Platanus acerifolia)

Lokalita: Tišnov

Místo: nám 28. října

Parametry:

Stáří:  90 let 

Výška: 20 m

Obvod kmene: 220 cm

Navrhovatel: kolektiv lékárny Arnica (H. Tocháčková)


Příběh stromu:

 

            Platan není strom typický pro naše podmínky, u nás se vysazuje vzácně. Častěji ho vídáme zejména v jižní Evropě. Jeho široká klenutá koruna je dárcem stínu, který v parném lété oceníme i my. Neznám bohužel jeho historii ani přesné stáří, ale krásný pohled na jeho statný kmen a rozložitou korunu ocením téměř denně cestou do zaměstnání. Až půjdete k nám do lékarny Arnica, věnujte mu alespoň krátký pohled. Nejkrásnější je právě na podzim, kdy si v posledních slunečných dnech drží listy déle než okolní lípy a vynikne tvar a velikost jeho koruny.

 
5.místo                     Javor babyka v Borači-Podolí                         35 bodů

Javor babyka (Acer campestre)

 

Lokalita: Borač - Podolí 

Místo:  úvoz na okraji obce

 

Parametry:

stáří: 150 let

výška:  15 m

obvod: 195cm

 

Navrhovatel: Obec Borač (Vlastimír Uher, starosta)

Příběh stromu:

 

            Strom roste v lokalitě k.ú. Podolí u Borače v úvozu, asi 100 metrů nad rodným domem spisovatele Josefa Uhra směrem k Lomnici u Tišnova. Dle pamětníků i díla Josefa Uhra tudy chodívali tkalci se suknem, které prodávali do továrny na Lomnici. I spisovatel Josef Uher v těchto místech ve svém dětství s oblibou sedával.

 

6. Červený buk v Lomnici  28 bodů
7. Javor na Kukýrně   22 bodů
8. Lípa v Drásově   18 bodů
9. - 10. Třešně na Stanoviskách   15 bodů
9. - 10. Višňová alej na Hybešové   15 bodů
11. Lípa na Kukýrně   13 bodů
12. Jalovec u Blahoňova  10 bodů


ostatní stromy měli pod 10 bodů .

TĚŠÍME SE ZA ROK
Za sebevědomé Tišnovsko, Majorova 1709, 666 01 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300
design+web: Luděk Janda