Aleje k prameni v Drásově

Navrhovatelé: Pavel a Zdeňka Dohnálkovi

Stará alej k prameni v Drásově

Druhy stromů: jasany ztepilé, lípy malolisté, javory kleny
Stáří aleje: cca 120 let, stromy většinou kolem 20 m výšky a více než 200 cm obvodu

Lokalita: severně od obce Drásov jsou směrem k lesoparku s pramenem zdravotně nezávadné vody zbytky staré promenádní aleje. Zde úpravou pozemku zvaného Močidla vznikl v devadesátých letech minulého století lesopark, který byl hlavně za první republiky byl různých oslav, zábav a divadelních představení v přírodě. Po roce 1945 postupně upadal. Prameniště bylo v r.1994 nově upraveno. Bylo vydlážděno a postavena cihlová stěna s pískovcovou nádržkou na pitnou vodu a čtyřmi bílými plastovými tabulkami s nápisy a letopočty 1981-1994. Alej je stále dobře patrná a monumentální, bohužel bylo nutné po vývratech některé stromy vykácet. Prostor kolem pramene není aktuálně dobře udržován, působí zanedbaně.

Nová alej k prameni v Drásově

Druhy stromů: javor stříbrný
Lokalita: z městyse Drásova směrem k parku s pramenem

Městys Drásov se počátkem 21. století pokusil zlepšit stav zeleně v obci a jak píše v místním zpravodaji v r. 2002 neznámý autor: ,,V severním cípu obce byl park se studánkou, který je vyčištěn od náletu. Park však stárne a bylo nutné dva stromy pokácet a bohužel ne poslední. Na příjezdových komunikacích jsou stará stromořadí ovocných stromů, většinou ve špatném stavu. V tomto roce se Zastupitelstvo obce rozhodlo řešit otázku zeleně v obci a započít s ozeleněním. V ulicích jsou silně dominantní sloupy veřejného osvětlení, kabely televize, rozhlasu atd., a tak je nová výsadba žádoucí. Rovněž zeleň dá jednotící prvek roztříštěným částem obce a chodcům poskytne přistínění. V první etapě bylo rozhodnuto o výsadbě aleje k parku, tomu předcházelo vykácení starých jabloní, již značně proschlých a ve špatném zdravotním stavu. Cílem bylo spojit park s obcí. Pro výsadbu byl zvolen javor stříbrný. Tento druh má rychlý růst a nádherný vývoj, jenž z něho činí ideální parkový strom. Listy má matně zelené a na rubu stříbřitě bělavě chlupaté.

Hlasovat můžete zasláním e-mailu na adresu ekoporadna@tisnovsko.eu

Za sebevědomé Tišnovsko, Majorova 1709, 666 01 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300
design+web: Luděk Janda