Lipová alej v PředklášteříNavrhovatel: Valeriana Kallabová

Lipová alej vedoucí k chrámu Porta Coeli je prastará nádhera Tišnovska. Kolik procesí, radosti, smutku, svateb a pohřbů tudy během staletí prošlo? Velký milovník této aleje, malíř Emanuel Ranný st., po celý svůj život sahal po svém skicáku v úžase a pokoře před jejím půvabem a tajemstvím.

Hlasovat můžete zasláním e-mailu na adresu ekoporadna@tisnovsko.eu

Za sebevědomé Tišnovsko, Majorova 1709, 666 01 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300
design+web: Luděk Janda