Památná lípa v Uníně

Lípa srdčitá (Tilia cordata)

Lokalita: obec Unín, u kostela svatého Petra a Pavla
Stáří: cca 300 let, obvod kmene 550 cm, výška kolem 15 m.

Navrhovatelka: Zdeňka Dohnálková

Foto zachycuje jednu ze skupiny památných lip u kostela sv. Petra a Pavla v Uníně, jedné z nejstarších obcí Tišnovska. Před kamenným kostelem zde stál dříve kostel dřevěný. Tato lípa je nejstarší, je starší než současný kostel. V minulosti se lípě vylomila část kmene, zranění je zarostlé, ve kmenu je dutina, zakrytá plechovým krytem. Lípa je výrazně asymetrická. Stojí vpravo před vchodem do kostela. Vlevo od vchodu do kostela se nacházejí další 2 lípy, také památné, zjevně mladšího věku, a nedaleko té mnou vybrané nejstarší lípy také roste další mladší lípa. Všechny lípy byly zpamátněny péčí odboru životního prostředí v Tišnově po přechodu státní správy z okresu Blansko po r. 2003.

Hlasovat můžete zasláním e-mailu na adresu ekoporadna@tisnovsko.eu

Za sebevědomé Tišnovsko, Majorova 1709, 666 01 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300
design+web: Luděk Janda