Černvírské lípy

Lípa srdčitá (Tilia cordata)

Lokalita: prostranství před kostelíkem Nanebevzetí Panny Marie v obci Černvír
Parametry: 3 lípy o stáří přes 450 let, ale možná, že i daleko starší (viz text níže)
obvody: 342cm, 300cm, 340cm
odhadovaná výška: asi 30m

Navrhovatelé: žáci Přírodopisného semináře ZŠ Tišnov, Smíškova

Příběh stromů a místa, kde rostou: Místo, na kterém stojí černvírský kostel se třemi lípami, je samo o sobě vyjímečné už svojí polohou. Leží na vyvýšené skalní ostrožně obtékané řekou Svratkou a terén přímo vybízí k představě středověké tvrze, která zde kdysi stála nedaleko kostelíku. Šlechtické rody, které ovládaly svratecké údolí, se dělily o moc na tomto území. Utvářely určité rodové znaky (erby), které byly symbolem jejich moci. Nejvíce se hovoří o roku 1309, kdy toto území ovládli Pernštejni. Z tohoto důvodu se také usuzuje i na možné daleko vyšší stáří tří lip u kostela Nanebevzetí Panny Marie, jelikož právě ony byly symbolem jejich moci. Stáří lip se zde přesně nedá spočítat standartní letokruhovou sondou. Jak je ale vidět z rozložení jejich kořenů , které vyrůstaly po staletí po úbočí skály, musely tyto lípy celý svůj život zápasit o přežití na skalnatém podkladě ostrohu a jejich vzrůst byl tak trvale bržděn. S přihlédnutím k těmto okolnostem je možné se domnívat, že jejich skutečné stáří by mohlo odpovídat dokonce až době vlády pánů z Pernštejna. Také kostel je vyjímečný svou orientací severojižním směrem místo obvyklé orientace oltáře směrem k východu. Je to dáno tím, že byl vlastně přistavěn k původní románské rotundě. I samotný oltář má svůj vlastní neobvyklý příběh – pochází totiž ze zatopeného kostelíku v Mušově pod Pálavou. Atmosféra tohoto místa na vás dýchne dávnou minulostí a tajemnem probouzejícím představy, co se tady asi mohlo všechno odehrávat. Ty tři lípy, co stojí před kostelem, taky nejsou „jen tak obyčejné“. Ačkoliv jsou tři, zdálky vypadají jako jeden propletený strom s mohutnou korunou. A tak, bylo nebylo, možná se tam mohl odehrát i následující příběh, který při návštěvě tohoto místa napadl naše nadějné mladé autorky:

Legenda o třech černvírských lípách nazvaná „TŘI SESTRY“ (autorky: Martina Ščudlová a Pavla Trmačová, žákyně 8.ročníku ZŠ Tišnov, Smíškova)
V jedné zapadlé vísce za Tišnovem zvané Černvír rostou u kostela tři statné mohutné lípy. K těm lípám se určitě traduje mnoho pověstí a my vám teď povíme jednu z mnoha. Chudému sedlákovi se narodily 4 dcery. Pojmenovali je Božena, Ludmila, Barbora a Josefína. Boženka zemřela i s maminkou při porodu. Tak zůstal sedlák sám na tři malé dcerky, a musel se pořádně otáčet, aniž by stačil oplakat manželku s Boženkou. Jeho dcery vyrostly v krásné děvy a zamilovaly se všechny tři do jednoho švarného jinocha. Ten však měl oči jen a jen pro Josefínu. Tajně požádal sedláka o její ruku. A vlastně se to potom ve vsi nějak dozvěděli všichni – kromě Ludmily a Barbory. Chystala se svatba, i vrabci si to štěbetali na střeše, ale sestry to stále nevěděly. Bylo jim sice divné, že všichni kolem něco pečou a smaží, ale pochopily teprve, když se jedna babka u plotny přeřekla „Jo, to bude svatba!“ V tu chvíli se v nich probudila zlost a hněv a večer vylákaly sestru Josefínu na sráz ke kostelu. Než ale stačily provést svůj nekalý záměr, strhla se silná bouře a do sester uhodilo. Ráno je našli všechny mrtvé, spletené nohama. A na tom místě, kde je našli, vyrostly tři lípy, které zdálky vypadají jako jedna.

Hlasovat můžete zasláním e-mailu na adresu ekoporadna@tisnovsko.eu

Za sebevědomé Tišnovsko, Majorova 1709, 666 01 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300
design+web: Luděk Janda