Jasany za Deblínem

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Lokalita: jihozápadně od Deblína, křižovatka cest
Parametry stromu: obvod 230 a 210 cm, výška 23 a 22 m, stáří: asi 100 až 120 let

Navrhovatelka: Jana Koudelová, Tišnov

Jdeme-li lesní cestou od Prosatína či Blahoňova směrem k Deblínu, ocitneme se na místě, kde je Deblín na dohled a přitom jako by vzdálený. Je zde pravoúhlé rozcestí, které má, pohlíženo z nebe, tvar kříže a každá z cest nás někam zve – tato, kterou vidíte, k jasnému obzoru, který nás vyzývá odkrýt nějaké tajemství. Je to tak krásné a zvoucí, že často převládne touha tajemství neodkrýt a cestu si ponechat takovou, jaká je – zvoucí do neznáma. Opačným směrem se cesta snižuje a vede k lesíku a to, co v ní tušíme je malebnost okolí, ale už v ní chybí ta posvátná výzva a nejspíš se vydáte tudy – a dobře uděláte, neboť se dosatnete do Úsuší, pak do Nelepče a odtud je už kousek do Tišnova. U cesty, kterou jste přišli z prosatínských hvozdů vás přivábí útulné místo k odpočinku – někdo tu před asi 100 lety zasadil dva jasany, mezi kterými je kříž na památku Ježíše Krista. Místo, které patrně „odnepaměti“ sloužilo k odpočinku rolníků pracujících na okolních polích, k tomu, aby zde pojedli v poledním horku a trochu si zdřímli. Je pravděpodobné, že si zde vesničani i trochu „zameditovali“, jak se dnes moderně říká – tenkrát hovořili o usebrání... Tyto dva jasany jsou mladé a zdravé stromy a je to již několikátá generace jasanů – jejich české jméno nás vybízí zastavit se a udělat si pod jejich korunou v něčem jasno -- například v tom, jak to je s tímto křížem: jmenuje se český kříž, a i když některé prameny uvádějí také název červený, podle deblínské pamětnice Marie Antlové, je jeho nejužívanější jméno Český kříž. Pole okolo totiž patřila k panství brněnskému, jehož správce je v roce 1784 začal rozprodávat a většinu pozemků koupili tzv. familianti – sudetští Němci, kteří přišli ze severní Moravy i Čech a v Deblíně se usadili – odtud pocházejí deblínská příjmení Weigel, Felkl nebo Schuster. Již v osmnáctém století se familianti hlásili k českému občanství a v Deblíně zcela splynuli s moravskými obyvateli. Byli to oni, kdo kolem křižovatky cest hodpodařili a kříž postavili, starali se o jeho vzhled a zasadili tam první dvojici jasanů – kolikátá generace asi bude tato dvojice stromů?

Hlasovat můžete zasláním e-mailu na adresu ekoporadna@tisnovsko.eu

Za sebevědomé Tišnovsko, Majorova 1709, 666 01 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300
design+web: Luděk Janda